Modele plic

V rámci Evropského projektu SimInhale, na němž se podílejí univerzity a Výzkumná pracoviště z 24 zemí, zabodovali vědci z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. jejich modèle plic je z hlediska výzkumu proudění nejdokonalejší na světě a není proto divu, že si jej Odborníci na vývoj Nových inhalovatelných léčiv Vybrali jako referenční. À znamená, že Bude evropským standardem Pro testování a experimenty. Umělé plíce jsou přesnou kopií horních CEST dýchacích v poměru 1:1. Na VUT je vyvíjí tým Miroslav Jíchy už devět Let. Za tu dobu posbíral Tři patenty, Ten Poslední letos v létě. “Získali jsme Patent Pro simulátor dýchání, který umožňuje napodobit nádech un výdech do jednotlivých laloků. Těch je v plicích celkem pět un mon můžeme simulovat jednotlivé laloky nezávisle na sobě. Takže pokud má pacient nějaké onemocnění spodních laloků, nebo Některé z nich mají Menší kapacuit, můžeme nasimulovat i Tyto individuální podmínky, “doplnil František Lízal z Odboru termomechaniky a techniky prostředí. . Brněnský tým stojí ještě na jednom Rozcestí. A SICE, ZDA se soustředit na farmakologické aerosoly, nebo environmentální Látky, tedy například Pyl či prachové částice ze znečištěného vzduchu. Ty totiž mají jiné vlastnosti.

“Obojí je důležité. V oblasti znečištění ovzduší se zkoumají Dopady na zdraví člověka: které Látky jsou neškodlivější a na Co se tedy primárně zaměřit při snahách o zmírnění znečištění, “podotkl Jedelský. Rozhodnutí, vytvořit Cestou se vydat, podle něj ovlivní nejen společenská závažnost, ALE i dotační výzvy či zájem partnerů z Komerční sféry. Jednou ze společností, se vytvořit již vědci spolupracují, je tabákový Koncern Philip Morris ve švýcarském neuchâtelu. “Zajímá je například, Jak se v plících chová vdechovaný kouř. Měníme si s Nimi Data a Take u nich provádíme experimenty. Navíc jsme Jim poskytli jeden náš Starší modèle plic, “řekl Jícha. Čtyřmetrový nafukovací Model plic s nádorem, který má nejen kuřáky upozornit na hrozbu rakoviny, si v pondělí prohlédli Lidé v brněnském obchodním Centru Velký Špalíček.

Je součástí akce Zdravé plíce. . Nepíchat si Inzulin Pod kůži, ALE vdechovat Ho. Une Inzulin nejen, ALE i jiná léčiva. Na Tom, aby měli cukrovkáři Nebo eu Lidé s cystickou fibrózou pohodlnější Život, pracují vědci z fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. zkoumají totiž proudění aerosolu v plicích. Tedy plynu, který obsahuje Drobné částice, ať už jsou à léčiva, Pyl Nebo škodliviny v ovzduší. Navrhli a vytvořili jeden z nejdokonalejších modelů plic na světě. “I když se kolegové ve světě věnují této problematice mnoho Let, není zatím dostatečně probádaná, protože plíce jsou neskutečně složitý orgán.

Mon jako strojaři se zaměřujeme na proudové Pole v plících. Ovlivňují Ho kombinace mnoha parametrů, například to, ZDA člověk dýchá pusou, nosem, či kombinovaně, jestli dýchá mělce, nebo Hluboce, rychle, pomalu, ZDA má rýmu. Klíčové Take je, ZDA aérosol inhalujete na začátku, nebo v průběhu nádechu. A à jsem zdaleka nevyjmenoval všechny důležité aspekty, “uvedl Profesor mechaniky Miroslav Jícha. Právě sur je duchovním otcem výzkumného tématu, na kterém pracuje pětičlenný tým interních odborníků a Další kolegové z jiných Fakult a univerzit.